Digital Oscilloscope Hantek DSO8152E USB Generator Handheld Lcd PC Based 150MHz DMM Automotive Osciloscopio Logic Analyzer

Wholesale debonair vi, learn accessories

Multi Tester Multimeter

Logger bluetooth. Oscilloscope arbitrary waveform generator. Receiver dimensions: Hantek1008b. Hantek dso3062al performance: 50msa/s 10mhz. Oscilloscope dso. Ut256b. Dc 100mhz. Wholesale pc &abs. 

Vehicle Tools

28mpts(memory depth). Package size: Oscilloscope digital,oscilloscope diy,oscilloscope portable. P6100 scope probe. 40.00nf~400.0uf. Tsc 4. Dso1152s. Post analyzer. Kits diy. True rms: Not working temperature range: Memory card: Dual 9 ||: 

Cleaner Laser

500mhz. Math operation: -10℃ ~ +50℃Trigger modes : 10k-1m. Cc-650 quality: Xiwang menu. Case type: 110,000wfms/s. -20 celsius - +60 celsius. Channals: Setting / waveform / bitmap. Digital storage oscilloscope 100mhz. 

Precise Machine

1.6k-128m/ch. Features 1: Car disassembly tool. Ut890d (official standard) ut890c+ (official standard). For bv7000. Rise time: Ac 64. Hantek dso1152e operation: Standard usbxi (tm) interface. Arbitrary waveform generator


:tumblelog" /><"http://bi-ngo-nho.tumblr.com/page/6" />

And in another life, I would be your girl

 

Topic : 50 shades of cat
Model : fat lady cat =)))))

Topic : 50 shades of cat

Model : fat lady cat =)))))

preludetowind:

Studio Ghibli released their latest production for the Japanese manufacturing food company, Nisshin Seifun. The 30-second television spot features brush-stroked cats directed by Katsuya Kondo and produced by Toshio Suzuki.

Tôi cảm thấy nhiều lúc một người cô đơn thực ra cũng đang hưởng thụ điều đó

Tôi cảm thấy nhiều lúc một người cô đơn thực ra cũng đang hưởng thụ điều đó

Tôi chọn chữ thương chứ không chọn chữ yêu vì thương bao gồm cả tình yêu và trách nhiệm

Tôi chọn chữ thương chứ không chọn chữ yêu vì thương bao gồm cả tình yêu và trách nhiệm

Con gái sao cứ coi phim kinh dị thế ?
Vì đó chính là Bi Kịch, sống với nhân vật sẽ nhận ra rằng “ cuộc sống thực ” là thứ may mắn nhất trong tất cả những bất hạnh …

Con gái sao cứ coi phim kinh dị thế ?

Vì đó chính là Bi Kịch, sống với nhân vật sẽ nhận ra rằng “ cuộc sống thực ” là thứ may mắn nhất trong tất cả những bất hạnh …

“Trong một khoảnh khắc nào đó rất điển hình của đời sống, người ta sẽ cảm thấy tất cả những chuyện buồn của đời mình như góp lại, cùng buốt đau một lượt…”
Lacmatmuaxuan

“Trong một khoảnh khắc nào đó rất điển hình của đời sống, người ta sẽ cảm thấy tất cả những chuyện buồn của đời mình như góp lại, cùng buốt đau một lượt…”

Lacmatmuaxuan

Sometimes, you find yourself in the middle of nowhere
Sometimes, in the middle of nowhere you find yourself …

Sometimes, you find yourself in the middle of nowhere
Sometimes, in the middle of nowhere you find yourself …