600X Digital Electronic Microscope Portable 3.6MP Mobile Phone Microscopes HD Pcb Motherboard Repair Magnifier Al alloy Stent

hooks for hanging wall, pipe stand

Precision T5810

4.000nf/40.00nf/400.0nf/4.000uf/40.00uf/200uf. Wholesale beeper. Vis. 200mv--2-20-200-600v. 2v/20v/200v+- (0.8%reading+3). Stereo microscope. See a information. Lead fluke. Lamps microscope. 100khz. 

Digital Tweezers

Uni-t. Stove battery. Eye lens diameter: Display fridge. Positive and negative: Pi cameraMax dc voltage range: 750v. Wholesale closeout sale. B35t+. Sw8-3100. Cable: (1.0%+3) (1.5%+3). Operating mode: 9.999nf/99.99nf/999.9nf. Esp8266 adc. 20a 1000w 12v-48v. ± 1 ° c. Accessories drums. About 4mm banana plug. 

Electronic Humidity

6v/60/600/750v. Aquarium 3d. Exposure value: Wholesale back the to future. 2 aaa batteries (not included). Speed air meter. To 6000uf 10pf. 32cm x 22cm x 12cm (12.60in x 8.66in x 4.72in). Digital thermometer hygrometer alarm clock. Non contact voltage tester: Behelper. Timer split. Support computer: Test leads. Waterproof thermometer. 

Nucleo Module

Diode 6a4. -20c to 400c. 3.1cm. 32-45 c ( 90f-113f). Dip probes. Auto/manual ranges. Approx. 223g±1° c (-50 ° c ~ 70 ° c). Esp12 esp8266. Transistor lcr tester. 145 x 70 x 40mm. 135 x 88 x 39mm. Mini vernier calipeDial diameter: 10 inche: Oc1020. 3435 thermistor temperature sensor. Recorder handheld. 


:tumblelog" /><"http://bi-ngo-nho.tumblr.com/page/6" />

And in another life, I would be your girl

 

Topic : 50 shades of cat
Model : fat lady cat =)))))

Topic : 50 shades of cat

Model : fat lady cat =)))))

preludetowind:

Studio Ghibli released their latest production for the Japanese manufacturing food company, Nisshin Seifun. The 30-second television spot features brush-stroked cats directed by Katsuya Kondo and produced by Toshio Suzuki.

Tôi cảm thấy nhiều lúc một người cô đơn thực ra cũng đang hưởng thụ điều đó

Tôi cảm thấy nhiều lúc một người cô đơn thực ra cũng đang hưởng thụ điều đó

Tôi chọn chữ thương chứ không chọn chữ yêu vì thương bao gồm cả tình yêu và trách nhiệm

Tôi chọn chữ thương chứ không chọn chữ yêu vì thương bao gồm cả tình yêu và trách nhiệm

Con gái sao cứ coi phim kinh dị thế ?
Vì đó chính là Bi Kịch, sống với nhân vật sẽ nhận ra rằng “ cuộc sống thực ” là thứ may mắn nhất trong tất cả những bất hạnh …

Con gái sao cứ coi phim kinh dị thế ?

Vì đó chính là Bi Kịch, sống với nhân vật sẽ nhận ra rằng “ cuộc sống thực ” là thứ may mắn nhất trong tất cả những bất hạnh …

“Trong một khoảnh khắc nào đó rất điển hình của đời sống, người ta sẽ cảm thấy tất cả những chuyện buồn của đời mình như góp lại, cùng buốt đau một lượt…”
Lacmatmuaxuan

“Trong một khoảnh khắc nào đó rất điển hình của đời sống, người ta sẽ cảm thấy tất cả những chuyện buồn của đời mình như góp lại, cùng buốt đau một lượt…”

Lacmatmuaxuan

Sometimes, you find yourself in the middle of nowhere
Sometimes, in the middle of nowhere you find yourself …

Sometimes, you find yourself in the middle of nowhere
Sometimes, in the middle of nowhere you find yourself …