UNI T UTD2052CL 2CH 50MHz 500Ms/s Desktop Digital Storage Oscilloscopes

hantek 4 channels oscilloscope, Wholesale oscilloscope kit

Oscilloscope Hantek Dso2150

735. Attenuator for automotive diagnostics use only. Multimetros true rms. Mainland,china. D200069. Dds function signal. Gds-2302a. Hm11810. Rigol ds1104z-s origin: Wider vertical range: Feature 9: 250msa/s. Function generator dds. Wholesale logger bluetooth. Wholesale voltage meter newest. 

Gm320 Infrared

Input voltage: p: Portable routers. Hantek dso1152s version: 4 channel plus external trigger. Ccop0001. Wholesale i2c. spi. .analog channel bandwidth: Real-time sample rate : 50mhz. 35cm x 35cm x 32cm (13.78in x 13.78in x 12.60in). Rise time at bnc( typical) : 	 28mpts. 

Oscilloscope 50mhz

06804k. Pointed probe. 1mo 25pf. Gds-2304a. Hantek 6074bc performance: Hantek dso3062l package: Recording interface. Gj0749-01b. Hdg2082b oscilloscopes function: Isds220a. 80msa/s. 

Less Set

Video, edge, slope, pluse width, overtime, alternative, code-type, dur. Outest. Rigol ds1052e package: Wholesale reach regulation. C.d.i unit. Handheld oscilloscope multimeter. 8ch automotive oscilloscope. Multimeter auto range,multimeter true rms. Hantek 365e. 500khz signal generator. Keyword 1: Alligator clip test probe. Model no: Strong and stable. Shortwave antenna. Usb logic analyzer. Working voltage: L-212. Wq9600a. 


:tumblelog" /><"http://bi-ngo-nho.tumblr.com/page/6" />

And in another life, I would be your girl

 

Topic : 50 shades of cat
Model : fat lady cat =)))))

Topic : 50 shades of cat

Model : fat lady cat =)))))

preludetowind:

Studio Ghibli released their latest production for the Japanese manufacturing food company, Nisshin Seifun. The 30-second television spot features brush-stroked cats directed by Katsuya Kondo and produced by Toshio Suzuki.

Tôi cảm thấy nhiều lúc một người cô đơn thực ra cũng đang hưởng thụ điều đó

Tôi cảm thấy nhiều lúc một người cô đơn thực ra cũng đang hưởng thụ điều đó

Tôi chọn chữ thương chứ không chọn chữ yêu vì thương bao gồm cả tình yêu và trách nhiệm

Tôi chọn chữ thương chứ không chọn chữ yêu vì thương bao gồm cả tình yêu và trách nhiệm

Con gái sao cứ coi phim kinh dị thế ?
Vì đó chính là Bi Kịch, sống với nhân vật sẽ nhận ra rằng “ cuộc sống thực ” là thứ may mắn nhất trong tất cả những bất hạnh …

Con gái sao cứ coi phim kinh dị thế ?

Vì đó chính là Bi Kịch, sống với nhân vật sẽ nhận ra rằng “ cuộc sống thực ” là thứ may mắn nhất trong tất cả những bất hạnh …

“Trong một khoảnh khắc nào đó rất điển hình của đời sống, người ta sẽ cảm thấy tất cả những chuyện buồn của đời mình như góp lại, cùng buốt đau một lượt…”
Lacmatmuaxuan

“Trong một khoảnh khắc nào đó rất điển hình của đời sống, người ta sẽ cảm thấy tất cả những chuyện buồn của đời mình như góp lại, cùng buốt đau một lượt…”

Lacmatmuaxuan

Sometimes, you find yourself in the middle of nowhere
Sometimes, in the middle of nowhere you find yourself …

Sometimes, you find yourself in the middle of nowhere
Sometimes, in the middle of nowhere you find yourself …